Ενσύρματο Σύστημα Συναγερμού Paradox

Κωδικός προϊόντος: 1kit-paradox.
Κατηγορία: .

Ενσύρματο Σύστημα Συναγερμού Paradox

335,30 

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Ενσύρματο Σύστημα Συναγερμού Paradox

Περιλαμβάνει:

  • 1τεμ Χ Πινακα συναγερμού sp5500

Πίνακας 5 + 1 (πληκτρολογίου) ζωνών με δυνατότητα διπλασιασμού ▪ Επεκτάσιμο έως 32 ζώνες
με την χρήση επεκτάσεων ζωνών ZX8 ή ZX8SP ▪ Σύνδεση έως και 15 πληκτρολόγια ▪ Δυνατότητα
σύνδεσης RTX-3 και RX-1 ▪ 2 υποσυστήματα ▪ 2 PGM ▪ 32 χρήστες ▪ Μνήμη 256 συμβάντων
και συμβατό με την πλακέτα τηλεφωνητή VDMP3 ▪ Switching τροφοδοτικό 1.1 Α ▪ UP/DOWN
LOADABLE με την χρήση των λογισμικών WinLoad & Babyware.

  • 1τεμ Χ Μεταλλικό κουτι και μετασχηματιστή

Switching τροφοδοτικό 12VDC 1.7A με αυτόματη επανάταξη σε περίπτωση αποκατάστασης βλά-
βης ▪ Με μικρό μεταλλικό κουτί και μετασχηματιστή.

  • 1τεμ Χ Πληκτρολόγιο K32led

32- ζωνών πληκτρολόγιο LED ▪ Απεικόνιση 32 ζωνών με LED ▪ Ξεχωριστή ένδειξη LED για Arm,
Sleep, Stay και Off για κάθε υποσύστημα ▪ Μία ζώνη πληκτρολογίου ▪ Ανεξάρτητη ρύθμιση κω-
δωνισμού ανά ζώνη ▪ 7 “γρήγορα” μπουτόν-λειτουργίες ▪ 3 διαφορετικοί πανικοί ▪ Ρύθμιση φωτει-
νότητας ▪ Σύνδεση bus με 4 καλώδια ▪ Συμβατό με MG/SP.

  • 2τεμ Χ Ραντάρ NV5

Το NV5 έχει καλύτερη απόδοση στον εντοπισμό εισβολέα ▪ Κάλυψη χώρου χωρίς νεκρές ζώνες ▪
Απόρριψη ψευδών συναγερμών ▪ Ανταπόκριση σε κίνηση – αργή ή γρήγορη ▪ Αντιστάθμιση θερ-
μοκρασίας ▪ Προστασία από RF ▪ Δυνατότητα επιλογής 5 επιπέδων ευαισθησίας ▪ Ρυθμιζόμενη
κατακόρυφη ζώνη ▪ Με τη χρήση επιπρόσθετου φακού επιτυγχάνεται η κατακόρυφη κάλυψη του
χώρου με υψηλή ευαισθησία. Συνιστάται για αύξηση της ποιότητας του προϊόντος ▪ Απόρριψη
ψευδών συναγερμών από μικρά ζώα ▪ Μέσος όρος χρόνου εγκατάστασης: 5 – 10 λεπτά Δεν είναι
απαραίτητη η αφαίρεση της πλακέτας ▪ Συμβατό με τους πίνακες: EVO, Spectra, Magellan και
άλλων κατασκευαστών ▪ Πιστοποίηση ΕΝ 50131-2-2:2008, Grade 2.

  • 8τεμ Χ Μαγνητικές επαφές DC 1561

Φλατζωτή μικρή μαγνητική επαφή (W,B) GAP 25.4 mm

  • 1τεμ Χ Αυτόνομη εξωτερική σειρήνα SIR/PLL

Η σειρήνα SIR/PL είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη λειτουργικότητα σε
συνδυασμό με υψηλότατη ασφάλεια ▪ Το κουτί της καλαίσθητο με ενσωματωμένο FLASH και
με μεγάλο χώρο για την τοποθέτηση του λογότυπου κάθε εταιρείας, είναι κατασκευασμένο από
πλαστικό POLYCARBONATE με εσωτερική μεταλλική προστασία από γαλβανισμένη λαμαρίνα ▪
Εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στις όποιες εξωτερικές συνθήκες ▪ Αρχική πλήρης σύνδεση σειρήνας
πριν ακόμη τοποθετηθεί το κέντρο ▪ Τίθεται σε κατάσταση αναμονής STAND BY μόνο εφόσον
δωθεί εντολή + ή -SSP ▪ Έλεγχος της τάσης του κέντρου και ενεργοποίηση της σε περίπτωση
που η τάση του κέντρου πέσει κάτω από 9,5VDC ▪ Ενσωματωμένο FLASH με λυχνία πυράκτω-
σης 15W και flash LED ▪ Προστασία της σειρήνας από βραχυκύκλωμα της λυχνίας του FLASH ▪
TAMPER για την προστασία της σειρήνας από άνοιγμα ή αποκόλληση από τον τοίχο ▪ Ελεύθερες
επαφές του TAMPER για την σύνδεση του σε ζώνη του κέντρου ▪ Ανεξάρτητος χρόνος συναγερ-
μού σε περίπτωση πλήρους διακοπής του SSP από το κέντρο ▪ Κουτί σειρήνας από πλαστικό
POLYCARBONATE με προστασία φίλτρου UV αυτοσβενούμενο πάχους 4mm ▪ Διαθέσιμο σε
λευκό χρώμα, με FLASH σε χρώμα κόκκινο ή μπλε.

  • 1τεμ Χ Εσωτερική σειρήνα LD-97

Εσωτερική σειρήνα PIEZZO επίτοιχη 12 VDC.

  • 1τεμ Χ Μπαταρία μολύβδου 12v 7Ah
  • 1τεμ Χ Μπαταρία μολύβδου 12v 1.2Ah