ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 2P 40Α 30mA ΑΒΒ

48,00 

ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 40Α 30mA FH202AC-40/0.03  ΑΒΒ Λειτουργία: προστασία και έλεγχος κυκλωμάτων έναντι διαρροής προς γη εναλλασσόμενου ημιτονοειδούς ρεύματος που περιέχει … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 2P 40Α 30mA ΑΒΒ.

Αγορά Τώρα Διαβάστε περισσότερα